…e aquí vai a miña testemuña gráfica.

RESURRECCIÓN…

IDENTIDADE

Identidade igual a…
camiño percorrido ata hoxe
máis parada e reflexión
máis camiño por percorrer

Identidade igual a…
pegadas deixadas no camiño
pegadas deixadas nos demais

Identidade igual a…
camiño
máis
pegadas

FESTA, FESTA…