…e nestes últimos non estou moi soñadora…

Desperto, non sei por canto tempo…

Ata entón, grazas, bicos e apretas…